Projektet – Københavns Universitet

Den danske værdiundersøgelse. Indhold og formål

Den danske værdiundersøgelse er en del af en omfattende international spørgeskemaundersøgelse, The European Values Survey, som blev gennemført første gang i 1981, dernæst i 1990 og 1999 samt nu igen i 2008. Hver gang er der blevet benyttet det samme spørgeskema i alle de deltagende landene (i år 44 lande). Skemaet tilpasses fra gang til gang, men der er stadig omkring 80 pct. af spørgsmålene, der går igen. I 1990, 1999 og nu igen i 2008 er det SFI Survey, der har stået for dataindsamlingen, og det har hver gang været Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, der har finansieret undersøgelsen.

Værdiundersøgelsen omfatter værdier på adskillige områder blandt andet arbejde, politik, familie samt individets overordnede moral. Vi er interesserede i både værdierne inden for hvert enkeltområde, for deres forandringer over tid og for sammenhænge mellem værdier på de forskellige områder.

Værdiundersøgelsen er en enestående undersøgelse af i hvert fald fire grunde:

1) Den omfatter alle europæiske lande – også lande udenfor EU. I 2008 deltager 44 europæiske lande.

2) Den dækker en meget betydelig tidsperiode. Med data fra 2008 drejer det sig om op mod 30 år og dermed om en periode i Europa, der har været præget af voldsomme forandringer (ikke mindst i Østeuropa). Denne gang er undersøgelsen særlig interessant, fordi vi formoder, at der er sket betydelige forandringer som følge af terrorangrebet i 2001. I Danmark må vi forvente, at en ny regering og en anderledes politik siden 2001 på mange områder har givet anledning til værdiændringer. Også Muhammed-krisen må antages at have haft betydning.

3) Den omfatter flere forskellige værdiområder, hvilket giver mulighed for at undersøge sammenhænge mellem forskellige værdiområder som fx moralske værdier, arbejdsrelaterede værdier og værdier i familien.

4) I Danmark har vi haft en enestående mulighed for at foretage et panelstudie siden 1990. Derfor kan vi teste årsagsforklaringer i forhold til værdiændringer, på en måde som ikke er mulig i de øvrige deltagende lande.